Ministru kabinets ārkārtējās situācijas laikā valsts un pašvaldību iestādēm noteicis pienākumu izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Ārkārtas situācijas laikā vairāki reģistri, piemēram, Uzņēmumu reģistrs, Zemesgrāmata un Valsts zemes dienests, būtiski ierobežojuši savu klātienes darbību un paziņojuši, ka pakalpojumus sniegs attālināti.

Latvijas zvērināti notāri pieejami attālināti un visas notariālās darbības veic videokonferences režīmā.

Tiesas pārcēlušas visus mutiskos procesus, kas nav saistīti ar nozīmīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību (piemēram, jautājumi, kas saistīti ar brīvības atņemšanu, rīcībspējas ierobežošanu u.c.), uz nenoteiktu laiku. Tiesu kancelejas primāri nepieņem un neizsniedz dokumentus personām klātienē no privātpersonām (tostarp zemesgrāmatu jautājumos), izņemot Civilprocesa likumā noteiktos gadījumus, kad dokumentus var iesniegt tikai personīgi.

Valsts policija mudina iedzīvotājus samazināt iestādes apmeklēšanu klātienē un iesaka iesniegt jautājumus/dokumentus elektroniski vai izmantot telefonisku saziņu, izvairoties no policijas iecirkņu klātienes apmeklēšanas. Arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs aicina iedzīvotājus iespēju robežās izvairīties no iestādes klātienes apmeklējuma, bet izmantot elektronisku vai telefonisku saziņu. Savukārt Prokuratūra ārkārtas situācijas laikā prokuratūras telpās pieņems tikai apmeklētājus, kurus ierasties aicinājis tās struktūrvienības vadītājs vai prokurors.

Kā sazināties?

Sazināties ar iestādēm iespējams:

  • telefoniski / e-pastā;
  • izmantojot "Latvijas Pasta" pakalpojumus. Jāņem vērā, ka arī "Latvijas Pasts", reaģējot uz ārkārtas stāvokli, ierobežo un pat pārtrauc klātienes pakalpojumus. No 2020. gada 21. marta pārtraukta visu pasta nodaļu darbība sestdienās un svētdienās, kā arī virknei nodaļu tirdzniecības centros no 17. marta noteikts saīsināts darba laiks. Atsevišķās lauku teritorijās pasta pakalpojumi tiks nodrošināti pēc pieprasījuma savā dzīvesvietā, pakalpojumu piesakot pa tālruni.
  • parakstot dokumentus ar eParakstu. Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu visām valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt dokumentus, kas parakstīti ar drošu eParakstu un satur laika zīmogu.
  • izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.

Svarīgi norādīt, ka atsevišķi pakalpojumi pieejami arī tām personām, kam nav eParaksts, proti, ir pietiekami ar autentifikāciju, izmantojot internetbanku.