Ar 23. jūniju tiek mazināti Covid-19 ierobežošanai noteiktie drošības pasākumi, paplašinot pulcēšanās iespējas gan privātos, gan publiskos pasākumos, kā arī mīkstinot drošas pakalpojumu sniegšanas prasības komersantiem.