Trešdien, 14.jūlijā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā (Likumā), kas paredz pakāpenisku pāreju uz obligātu vakcināciju. Grozījumi likumā izstrādāti, lai īstenotu valsts pienākumu nodrošināt epidemioloģiski drošu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un pasargātu sabiedrību no Covid-19 infekcijas straujas izplatības, mazinātu riskus personām inficēties darba vietās un dažādu pakalpojumu saņemšanas laikā.

MK atbalstītie grozījumi likumā nosaka, ka valsts institūciju un privātpersonu sniegtajiem pakalpojumiem ir jābūt epidemioloģiski drošiem un darba devējiem ir jānodrošina epidemioloģiski droša darba un mācību vide, it īpaši šādu prasību attiecinot uz ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes iestādēm un uz darbu izglītības jomā.

Grozījumi likumā paredz, ka no šī gada 1. oktobra valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī pakalpojumus ārstniecības, sociālās aprūpes centros un izglītības jomā klātienē varēs sniegt un saņemt personas, kurām ir derīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju vai Covid-19 pārslimošanas faktu. Paredzēts, ka pārejas periodā līdz šā gada beigām būs iespējama sadarbspējīga sertifikāta aizstāšana ar negatīvu Covid-19 testu. Testēšanas izmaksas personai būs jāsedz no personīgiem līdzekļiem.

Lai grozījumi Likumā stātos spēkā, tie vēl ir jāapstiprina Saeimā. MK noteica likumprojektam Saeimā steidzamības statusu.