Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija, slēgtās robežas daudzviet Eiropā, ārvalstu viesu apsīkums – šie un citi faktori darba devējiem un darbiniekiem radījuši satraukumu par atalgojumu, darba organizāciju un citiem nodarbinātības jautājumiem. Piedāvājam ieskatu apkopojumā par aktuālajiem darba tiesību jautājumiem saistībā ar Covid-19.

Vienoties, nevis "uzspiest"

Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija ietekmē gan darba devējus, gan darbiniekus, tādēļ jāatceras, ka papildus galējiem Darba likumā (DL) paredzētiem līdzekļiem, piemēram, darba devēja uzteikums, darbinieku skaita samazināšana un kolektīvā atlaišana, likumā noteiktas arī tiesības grozīt noslēgto darba līgumu, vienojoties par abpusēji pieņemamu risinājumu.

Nereti uzņēmuma dīkstāves gadījumā darbiniekiem piedāvā izmantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu vai bezalgas atvaļinājumu. Jānorāda, ka darba devējs nevar šādu risinājumu "uzspiest", bet par to puses var vienoties labprātīgi. Tas attiecināms arī uz citiem darbiniekam piedāvātiem grozījumiem darba līgumā, kas aplūkoti turpinājumā.