Šajā laikā ir interesanti atcerēties kāda gudra vīra – Salamana mācītāja – teikto, ka nekā jauna nav zem saules, kas ir jau bijis, tas atkal būs, kas ir jau noticis, tas atkal notiks. Vai tiešām? Covid-19 krīze radījusi virkni izmaiņu, īpaši darbinieku un darba devēju attiecībās. Daudzi zaudējuši darbu, citi strādā attālināti, bet ir arī tādi, kuru darba apjoms ievērojami palielinājies. Kādi likumi šobrīd valda?