Attālinātais darbs jeb darbs no mājām kļūst arvien populārāks, ļaujot darbiniekam daudz brīvāk un nepiespiestāk plānot savu laiku un veiksmīgāk apvienot darbu ar ģimenes dzīvi. Lai gan liekas, ka "darbs no mājām" nozīmē, ka darbinieks organizē un plāno savu darbu, kā vien vēlas, ar nosacījumu, ka darbs ir izdarīts un darba līgumā paredzētās stundas nostrādātas, jāatceras, ka Darba likumā iekļautie darba laika nosacījumi tomēr netiek atcelti. 

Raksta līdzautors: Māris Paipa, ZAB "PcC Legal", zvērināts advokāts.

Darba devēja pienākums uzskaitīt darbinieka nostrādāto laiku nav grozīts vai atcelts atkarībā no tā, vai darbinieks strādā birojā, darba devēja uzraudzībā, vai attālināti.

Likuma 130.panta 1.daļa noteikts, ka darba laiks ir laikaposms no darba sākuma līdz beigām, kura ietvaros darbinieks veic darbu un atrodas darba devēja rīcībā, izņemot pārtraukumus darbā. Darba laika sākumu un beigas noteic darba kārtības noteikumos, maiņu grafikos vai darba līgumā. Savukārt likuma 137.panta 1.daļā skaidri paredzēts, ka darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas kopumā, kā arī atsevišķas virsstundas, darbu nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku dienās nostrādātās stundas.