Turpinot rakstu sēriju par informāciju, kas jāiekļauj darba līgumā, šoreiz aplūkosim ziņas, kas darba līgumā iekļaujamas obligāti, kā arī ziņas, ko var iekļaut fakultatīvi, t.i., pusēm vienojoties.