Cilvēki, kas ikdienā veic biroja darbu, iespējams, neaizdomājas, kas var ietekmēt viņu drošību un veselību, pavadot darba dienu šķietami pavisam mierīgā un drošā vidē. Bet vai tiešām vide ir tik droša? Piedāvāsim atbildes uz jautājumiem, kādi darba drošības aspekti jāņem vērā, izvēloties biroja telpas, un kam pievērst uzmanību.

Telpu drošības prasības ir dažādas: gan tādas, kas tiek regulētas un noteiktas normatīvajos aktos, gan labā prakse jeb lietas, kas laika gaitā, apkopojot pozitīvo pieredzi, ieviestas birojos, lai cilvēki justos ērti un droši.

Ugunsdrošība un ārkārtas situācijas

Būtiski noskaidrot, cik droši ir uzturēties telpās, vērtējot no ugunsdrošības un ārkārtas situāciju viedokļa, un vai telpu iznomātājs par to ir domājis.

Pirmkārt, jāpārliecinās, vai telpu iznomātājs nomas līgumā skaidri norādījis, kas veic atbildīgās personas pienākumus objektā (ēkā, telpās), kā arī vai ir skaidri nodalīti un norādīti ar ugunsdrošības prasību ievērošanu saistītie telpu īrnieka pienākumi. Piemēram, ir jāparedz, kurš aprēķina un nosaka nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu skaitu telpās un kurš atbildīgs par to uzturēšanu un pārbaudi.