Sākoties vasaras sezonai un karstajam laikam, gan darba devējiem, gan darbiniekiem kļūst aktuāls jautājums, kā veikt darba pienākumus tā, lai nekaitētu savai veselībai vai pat dzīvībai. Darba devējam jau savlaikus jāparūpējas par atbilstošu mikroklimatu, ņemot vērā, ka darbiniekam ir tiesības atteikties veikt darbu, ja darba apstākļi apdraud viņa veselību.

Gaisa temperatūra

Vispirms aplūkosim, kādiem jābūt telpu mikroklimata parametriem, lai darbinieks justos labi un varētu produktīvi veikt darbu. Pieļaujamā maksimālā un minimālā gaisa temperatūra iekštelpās regulēta Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās" 1. pielikumā "Darba telpu mikroklimatam noteiktās prasības atkarībā no fiziskās slodzes". Noteikumos paredzēts, ka darba devējam darba telpās jānodrošina darba raksturam un nodarbināto fiziskajai slodzei atbilstošs mikroklimats (gaisa temperatūra, gaisa relatīvais mitrums, gaisa kustības ātrums) atkarībā no fiziskās slodzes, kas nepieciešama, lai veiktu konkrēto darbu. Jānorāda, ka šīs MK noteikumu prasības ir obligātas pēc 2010. gada 1. janvāra izveidotām darba vietām, savukārt darba vietās, kas izveidotas pirms tam, šīm prasībām ir rekomendējošs raksturs.