Arvien biežākas ir dažādas vienošanās, kurās darbiniekiem pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās paredzēts konkurences ierobežojums. Tomēr ne visas vienošanās atzīstamas par likumīgām.