Mūsdienu straujā ekonomiskā izaugsme un dažādu nozaru specifika, kad darbu izpildes laiku ir grūti prognozēt, ne vienmēr ļauj nodrošināt darbiniekam normālu dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, līdz ar to darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem var noteikt summēto darba laiku.

Vispārīgs darba un atpūtas laika regulējums ietverts Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (Direktīva), kuras normas iestrādātas arī Darba likumā (DL).

Kad nosaka summēto darba laiku?

DL 140. panta 1. daļā noteikts, ka tad, ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem var noteikt summēto darba laiku, lai darba laiks pārskata periodā nepārsniegtu attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo darba laiku.