Tuvojoties gada beigu atlaižu, kampaņu un īpašo piedāvājumu sezonai, ir svarīgi esošos un potenciālos klientus informēt par sava uzņēmuma aktuālo piedāvājumu. Viens no variantiem, kā to darīt, ir mārketinga satura ziņu nosūtīšana fiziskām personām. Vienlaikus skaidrs, ka visā, kas šobrīd saistīts ar fizisku personu datu aizsardzību, jāievēro piesardzība.

Vasaras izskaņā, t.i., 2019.gada 26.augustā, Datu valsts inspekcijas (DVI) direktore pieņēma lēmumu piemērot komersantam naudas sodu 7000 eiro apmērā par datu subjekta tiesību neievērošanu un nesadarbošanos ar DVI personas datu aizsardzības jomā. Komersants, kas sniedz pakalpojumus internetveikalā, savlaikus neatbildēja fiziskai personai (datu subjektam) un neīstenoja datu subjekta tiesības uz tā personas datu dzēšanu, nesadarbojās ar DVI un laikus nesniedza inspekcijai nepieciešamo informāciju, kā arī neizpildīja DVI rīkojumu. Personas datus komersants bija ieguvis pasūtījuma ietvaros. Komersants pēc fiziskās personas lūgumiem dzēst tās personas