Uzsākot uzņēmējdarbību, ikviena juridiska persona ir pārliecināta par sava uzņēmuma mērķiem un attīstību. Taču nereti ekonomiskie un faktiskie apstākļi gan valstī, gan pašā uzņēmumā mainās tā, ka komersanta valde pieņem lēmumu uzsākt juridiskas personas maksātnespējas procesu. Kāda ir maksātnespējas procesa gaita?

Uzņēmējdarbības praksē juridiskas personas maksātnespējas procesu uzskata par vienkāršu risinājumu, kā atbrīvoties no parādiem un saistībām. Juridiskas personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura ietvaros no parādnieka mantas sedz kreditoru prasījumus, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi. Juridiskas personas maksātnespējas process nav uzskatāms par piespiedu parādu piedziņas mehānismu, un tā uzsākšana negarantē, ka kreditors atgūs visu parāda summu.

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Saskaņā ar Maksātnespējas likumā (ML) noteiktajiem gadījumiem juridiskās personas maksātnespējas procesu var lūgt uzsākt gan pats parādnieks, gan parādnieka kreditori. Procesu sāk dienā, kad to ar nolēmumu pasludinājusi tiesa, un tas turpinās līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par tā izbeigšanu.

Uzņēmējdarbības praksē juridiskas personas maksātnespējas procesu uzskata par vienkāršu risinājumu, kā atbrīvoties no parādiem un saistībām. Juridiskas personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura ietvaros no parādnieka mantas sedz kreditoru prasījumus, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi. Juridiskas personas maksātnespējas process nav uzskatāms par piespiedu parādu piedziņas mehānismu, un tā uzsākšana negarantē, ka kreditors atgūs visu parāda summu.

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Saskaņā ar Maksātnespējas likumā (ML) noteiktajiem gadījumiem juridiskās personas maksātnespējas procesu var lūgt uzsākt gan pats parādnieks, gan parādnieka kreditori. Procesu sāk dienā, kad to ar nolēmumu pasludinājusi tiesa, un tas turpinās līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par tā izbeigšanu.