Kas jauns tiešsaistes starpniecības platformu uzraudzībā, un ko mainīs topošie grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā?