Kāda nozīme ir darījuma partnera reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā situācijā, kad Valsts ieņēmumu dienests apšauba veiktos darījumus un atsaka tiesības atskaitīt priekšnodokli par darījumiem ar šādu darījuma partneri?

Darījuma partnera reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā praksē pierasts uztvert kā formalitāti, par kuru nodokļa maksātājam ir pienākums pārliecināties pirms tiek izmantotas tiesības atskaitīt darījuma partnera nodokļa rēķinā norādīto PVN summu.

Taču patiesībā ar reģistrācijas faktu VID PVN maksātāju reģistrā tiek sniegta aizsargājuma tiesiska paļāvība par vairākiem citiem apstākļiem par uzņēmuma darījuma partneri, kuriem vēlāk var būt nozīmīgi, ja VID nodokļu audita rezultātā tiek apstrīdēts kāds ar PVN apliekams darījums ar darījuma partneri, kas tā veikšanas laikā bija reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā.

Tiesiskās paļāvības princips

Ja uzņēmuma darījuma partneris ir reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā kā nodokļu maksātājs, tas nozīmē, ka VID ir pieņēmis attiecīgu lēmumu par reģistrāciju, un tas joprojām darījuma laikā ir spēkā.

Šāds VID lēmums tiesisko seku ziņā ir uzskatāms ne tikai par adresātam labvēlīgu tiesisku administratīvo aktu, bet arī uzņēmumam kā darījuma partnerim, dodot tiesisku pamatu atskaitīt nodokļa rēķinā norādīto PVN summu kā priekšnodokli, ja pastāv pārējie Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) noteiktie priekšnoteikumi.