Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (Sankciju likums) ir spēkā jau ilgāku laiku, taču joprojām rodas jautājumi par tā pielietošanu praksē. Piemēram, vai interneta veikalam, kas pārdod preces visā pasaulē, tiešām sankciju sarakstos jāpārbauda katrs pircējs un jāizvērtē sadarbība? Noskaidrojam!

Jāņem vērā, ka saskaņā ar Sankciju likumu pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas attiecināms uz visām fiziskām un juridiskām personām. Tas nozīmē, ka sankciju ievērošanas pienākums jāievēro arī visiem komersantiem.

Būtiskākais par sankcijām

Ārlietu ministrija (ĀM) skaidro, ka sankcijas ir atbilstoši starptautiskajām publiskajām tiesībām noteikti ierobežojoši pasākumi jeb ierobežojumi vai aizliegumi. Tos nosaka starptautiska organizācija (piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padome, Eiropas Savienība (ES) u.c.) vai valsts attiecībā pret valsti, juridiskām vai fiziskām personām vai citiem identificējamiem subjektiem (sankciju subjektiem). Īpaši jānorāda, ka šādu ierobežojošo pasākumu mērķis ir nevis sodīt, bet atjaunot mieru un drošību kādā konkrētā reģionā vai globāli pasaules līmenī.