No šī gada 9. līdz 11.oktobrim Rīgā notika starptautiskā konference "Ceļā uz atklātību, atbildību un labāku pārvaldību: trauksmes celšanas veicināšana, cīņa pret korupciju, nākotnes perspektīvas", kuras ietvaros Latvijas Republikas Saeimā tika apspriesti jautājumi par trauksmes celšanas veicināšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību. Konferencē tika apspriests arī Trauksmes cēlēju aizsardzības likuma projekts (Likumprojekts).

Likumprojektā kā trauksmes cēlēju aizsardzības galvenais elements paredzēta trauksmes cēlēja anonimitāte. Proti, Likumprojekta 9.pantā noteikts, ka jebkura persona, kas saņem trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic darbības ar to, nodrošina ziņojumā norādīto trauksmes cēlēja personas datu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām, kam tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai vai trauksmes cēlēja aizsardzībai. Trauksmes cēlēja ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.